Realizácie

Hydroizolácia strechy z plechovej krytiny

Popis Realizácie

Klasická oplechovaná strecha bytového domu – Trenčín
Plocha: 410m2 Povrch: pozinkovaný plech natretý syntetickou farbou

Popis: Oprava zatekajúcej plochej strechy bytového domu, pokrytej pozinkovaným plechom, natretým syntetickou farbou.

Čas realizácie: 2 dni

Trapézová strecha bytového komplexu – Lehota pri

Nitre Plocha: 410m2

Povrch: trapézový plech ošetrený syntetickou farbou

Popis: Oprava zatekajúcej plochej strechy bytového domu, pokrytej trapézovým pozinkovaným plechom, ošetreným syntetickou farbou.

Čas realizácie: 2 dni