Realizácie

Hydroizolácia strechy z kanadského šindľa

Popis Realizácie

Povrch šindľa bol očistený tlakovou vodou v kombinácii s odmastňovačmi (saponát). V ďalšom kroku boli štetcom a produktom Canada Rubber® N 500 vyspravené všetky preloženia jednotlivých šindľov (nadvihnutie, podmazanie, prilepenie). Následne boli vyspravené kombináciou Canada Rubber® N 500 s vystužovacou membránou všetky prechody na asfaltové pásy. Materiálom Canada Rubber® T 1000 boli vyspravené trhliny a diery pod plechmi.