Realizácie

Hydroizolácia strechy Bratislava

Príprava spočívala v dôkladnom očistení strechy tlakovou vodou v kombinácii s odmastňovacím prostriedkom. Trhliny boli vytmelené tmelom Canada Rubber® T 1000 a následne prekryté kombináciou vystužovacej membrány a Canada Rubber® N 500. Bočné styky asfaltových pásov s oplechovanou atikou boli vystužené vystužovacou membránou s produktom Canada Rubber® N 500. Finálny nástrek – cca. 2 mm produktu Canada Rubber® S 700.