Realizácie

Hydroizolácia strechy Boskovice (ČR)

Popis Realizácie

Problémom na streche tejto haly boli odvodňovacie žľaby, ktorých spoje bolo potrebné pretesniť. Tieto boli najprv vyčistené, odmastnené a zaizolované materiálom Canada Rubber® N 500 spolu s vystužovacou membránou. Taktiež boli produktom Canada Rubber® N 500 pretesnené všetky problémové zvody.