Realizácie

Hydroizolácia plechovej strechy Kinekus Žilina

Popis Realizácie

Príprava spočívala v dôkladnom očistení povrchu strechy ako aj žľabov tlakovou vodou v kombinácii so saponátmi. V druhom kroku bolo potrebné materiálom Canada Rubber® N 500 vyspraviť spojovacie šróby, v kombinácii s vystužovacou membránou sme vyspravovali prehrdzavené miesta (voľné skorodované časti sme lokálne odstránili karbobrúskou). Následne sme produktom Canada Rubber® N 500 natreli zle prístupné miesta odvodňovacích žľabov. Ďalším krokom bol plošný nástrek Canada Rubber® S 700 a finálna fáza obnášala nástrek antireflexnou akrylátovou emulziou.