Realizácie

Hydroizolácia obilného sila Kolárovo

Popis Realizácie

Príprava: očistenie plechu a betónu tlakovou vodou v kombinácii s odmasťovacími prostriedkami (saponáty). Nasledovala penetrácia betónu akrylátovým penetračným náterom. V ďalšom kroku boli vyspravené styky horizontál – vertikál materiálom Canada Rubber® N 500 v kombinácii s vystužovacou membránou, v prípade väčších trhlín bola použitá hydroizolácia Canada Rubber® T 1000. Spojovacie šróby boli vyspravené produktom Canada Rubber® N 500. Predposledná fáza zahŕňala nástrek cca. 2 mm produktom Canada Rubber® S 700 a finálna podoba – vonkajšok strieborný asfaltový nástrek, vnútro – akrylátový náter.