Realizácie

Hydroizolácia obilného sila Hurbanovo

Popis Realizácie

Príprava: očistenie šróbov a spojov technickým benzínom, následné vyspravenie šróbov produktom Canada Rubber® N 500. V prípade potreby použitá vystužovania membrána.